arama

incoterms 2000 Dış Ticarette Teslim Şekilleri

incoterms 2000
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • Oyla
  Loading...

INCOTERMS 2000 (International Commercial Terms)

Uluslararası ticarette en çok kullanılan satış terimlerinin tek düze bir yorumunu sağlamak, ülkeden ülkeye farklı uygulamaların ve belirsizliklerin önüne geçmek, bu şekilde oluşabilecek zaman ve para kaybını engellemek, ticari hayatta güvenlik sağlamak amacıyla Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Ticari Terimler Komitesi tarafından kabul edilen “Ticari Terimlerin Tanımlarına İlişkin Uluslararası Kurallar” 2000 yılında yeniden revize edilmiştir.

Incoterms’in tarihçesi:

1936 yılında Ticari Terimler Komitesi tarafından kabul edilen “Ticari Terimlerin Tanımlarına İlişkin Uluslararası Kurallar” aynı yıl Milletlerarası Ticaret Odası İdare Meclisi’nde de kabul edilerek yeknesak hale getirilmiştir.

1953, 1967, 1976, 1980, 1990 yıllarında üzerinde önemli değişiklikler yapılan bu kurallar; çağın ticari uygulamalarına uyma gereksinimi, elektronik bilgi transferlerindeki artış, taşıma alanında görülen yeni gelişmeler (özellikle konteynerli taşımalar ile RO-RO taşımaların yaygınlaşması ile 1990’da FCA teriminin doğuşu) sebebiyle 2000 yılı için de revizyona tabi tutularak, “Incoterms 2000” adını taşıyan 560 sayılı bir broşür ile yayımlanmıştır.

560 sayılı broşürde yer alan Incoterms kurallarının ancak taraflarca bu terimlere gönderme (atıf) yapmaları halinde uygulanacağı yani INCOTERM kurallarının resen uygulanamayacağıdır. Bu nedenle Incoterms 2000’i kullanmak isteyen tacirler sözleşmelerinde açıkça “Incoterms 2000” e tabi olduklarını belirtmelidirler.

Incoterms’in Yapısı:

1990’da daha kolay anlaşılması için terimler temel olarak dört farklı gruba ayrılmıştır. Her kategori içinde bulunan terimlerin baş harflerine ve malların teslim şekli ve yerine göre gruplandırılmıştır.

 • “E” Grubu: Satıcının, malları kendi binası içinde hazır bulundurduğu teslim şekli. (Ex works)
 • “F” Grubu: Satıcının, malları alıcı tarafından tayin edilen taşıma aracına gönderdiği teslim şekli (FCA, FAS, and FOB)
 • “C” Grubu: Satıcının malların taşınmasını taahhüt ettiği teslim şekli. Fakat burada satıcı malların yüklenmesinden ve sevkinden sonra meydana gelebilecek hasar ve kayıplardan sorumlu değildir. (CFR, CIF, CPT, CIP)
 • “D” Grubu: Satıcının varış yerine kadar malların taşınmasında bütün masraf ve riskleri üstlendiği teslim şekli. (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) (Avrupa Birliği Ülkeleri içinde sınırlar kaldırıldığından “D” grubu teslim şekilleri AB ülkelerinin birbirlerinden yaptıkları mal alımlarında pek kullanılmaz)

İhracatta karşılaşılan riskler için tıklayınız