arama

İhracatta Karşılaşılan Riskler

 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • Oyla
  Loading...

İhracatta karşılaşılan risklerin pek çoğunun iç pazarda karşılaşılanlar ile aynı olduğu unutulmamalıdır.

İç pazara veya dış pazarlara açılmanın riskleri şunlardır.

–        Satışlar tahmin edilen seviyelerin altında kalabilir.
–        Rekabet beklenenden daha fazla olabilir.
–        Müşteriler ödeme yapmakta yavaş olabilir veya hiç ödeme yapmayabilirler.

Sadece ihracata özgü riskler ise şöyle özetlenebilir.

–        Hedef ülkeden ihracat gelirlerinin geri çıkışı kısıtlanmış veya yasaklanmış olabilir.
–        Döviz kurlarındaki dalgalanmalar karları azaltabilir, ortadan kaldırabilir, hatta kayıplara neden olabilir.
–        Ödeme yapılmaması veya sözleşme ile ilgili diğer anlaşmazlıklarda, yargıya gitmekte sorunlar çıkabilir.
–        Savaş, iç savaş veya yabancı devlet tarafından millileştirme gibi hedef pazardaki istikrarsızlıklar kayıplara yol açabilir.
–        Ürün yabancı pazarlarda kabul görmeyebilir.

Giderek artan rekabet ortamında ihracat firmalar için bir seçenek değil, neredeyse bir zorunluluktur.

Riskleri ve zorlukları yok mu ? Elbette var, ama günümüzde hangi iş risksiz ve kolay? Bu riskleri bertaraf için;

 • İhracata odaklı bir yönetim anlayışı oluşturmak gerekir.
 • İhracat için ayrıca para ayırmak gerekir.
 • Firmada bu iş için birisini sürekli görevlendirmek gerekir.
 • Yanlış anlamaları, bankacılıkta ödememe riskini, gümrüklerde takılmayı engellemek için belgelendirme çok önemlidir.
 • Telefondan çok e-posta ve faks kullanılır. Doğru içerikle yazıp, doğru zamanda göndermek ve kontrol önemlidir.
 • Daha çok rekabete maruz kalırsınız.
 • Yeni yatırım, makina alımı gerekebilir.
 • Tanıtım ve reklamı ihracat yapılan ülkenin dilinde yapmak gerekir.
 • Uzaktaki alıcıya satmak daha zordur (mesafeden, kültürden, dil farklılığı, iş alışkanlıkları, yasal mevzuat, vb. nedenlerle)
 • Üründe değişiklikler yapılması gerekebilir.
 • Karşı tarafın gümrükleme ve belgelendirme ile ilgili farklı düzenlemeleri sizi zorlayabilir.
 • Müşterinin güvenilirliğini anlamak zordur.
 • Daha uzun süreli kredi kullanma ihtiyacı doğar.
 • Maliyet, fiyat ve kalite ayarlamaları yapılması gerekir.
 • Sağlık ve teknik standartlar farklı olabilir.
 • Döviz kurları ve kurlardaki değişikliklere bağlı sorunlar olabilir.
 • Nakit akış problemi olabilir.
 • Ambalajlama ve taşıma için özel çalışma yapmak gerekebilir.
 • Politik riskler işinizi zorlaştırabilir.
 • Alıcı hakkında araştırma yapılmalıdır.
 • İyi ve kapsamlı bir sözleşme yapılmalıdır.
 • İhracat kredi sigortası yapılmalıdır..
 • Taşıma sigortası yapılmalıdır..
 • Gerekiyorsa gözetim şirketiyle ihracat yolu seçilebilir.
 • Alternatif finans teknikleri (forfaiting, factoring vd.) türev ürünlerinden faydalanılmalıdır.
 • Kur riskine karşı Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.ile sözleşme yapılmalıdır.