arama

İhracatta KDV İstisnası ve İadesi

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

İHRACATTA KDV İSTİSNASI VE İADESİ

KDV Kanunun 11. ve 12. maddeleriyle ihracat istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

•        11. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Bu hükümle, mal ihracı ve hizmet ihracında KDV uygulanmayacağı belirtilmiştir.

•        Fıkranın (b) bendindeki Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların Türkiye’den satın alıp yurt dışına götürdükleri mallara ait ödenen KDV’nin iade edileceği hükmü ile, yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan eşyaların da normal ihracat şeklinde vergiden arındırılacağı hükmü düzenlenmiştir.

•        Fıkranın (c) bendinde ise ihraç kaydıyla yapılan satışlarda ihracatçılar tarafından KDV’nin ödenmeyecek bir tür ön ihracat istisnası uygulaması getirilmiştir.
Ticaret Müşavirlikleri: Ülkemizi yurt dışında temsil eden Ticaret Müşavirleri görev yaptıkları pazarlarla ilgili her türlü bilgiyi talep edebileceğiniz ve ticari engel teşkil eden uygulamalarla ilgili sorunlarınızı iletebileceğiniz Ekonomi Bakanlığına bağlı kamu görevlileridir. Web sitesi: www.musavirlikler.gov.tr

Diğer Destekler: Yurt dışına düzenlenen satış heyetleri, ülkemize gelen yabancı ticaret heyetleri yakından izleyip müşteri bulabileceğiniz olanaklardır. Bunlarla ilgili kurumlar İhracatçı Birlikleri ve Ticaret ve Sanayi Odaları’dır. Ayrıca ihracatçıların finansman gereksinimlerini karşılamak amacıyla Eximbank tarafından bankalar vasıtasıyla İhracat Kredileri kullandırılmakta olup, yine Eximbank’ın İhracat Kredi Sigortası Programı ile de ihracatçıların alacakları garanti altına alınabilmektedir.

Bunlardan başka; yurt dışı müşavirlik hizmetleri kapsamında; Teknik Müşavirlik Firmalarının Yurt Dışındaki Faaliyetlerine Sağlanacak  Devlet Yardımları ile ve pazara giriş çalışmaları çerçevesinde; Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında İhracatçı Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamaları hususlarında firmalarımız desteklenmektedir.