arama

INCOTERMS 2010 İle Getirilen Değişiklikler

INCOTERMS 2010
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

INCOTERMS 2010 ’da Getirilen Önemli Değişikliklikler şöyledir;

1. Incoterms 2010’da getirilen önemli bir değişiklik, teslim şekillerinin sınıflandırılmasında görülmektedir. Incoterms 2000’de teslim şekilleri E,F,C ve D olarak iki başlık altında sınıflandırılmakta iken Incoterms 2010’da yeni bir sınıflandırma tarzıortaya konulmuştur. Buna göre teslim şekilleri “Tüm taşıma biçimlerine ilişkin kurallar” ve “Deniz ve iç karasuları taşımacılığına ilişkin kurallar” olarak ikiye ayrılmaktadır.

2. Incoterms 2010 ile getirilen bir diğer değişiklik de bazı teslim şekillerinin kaldırılarak yerlerine yenilerinin getirilmesidir. İki yeni teslim şekli tanımlanırken, dört tanesi de yürürlükten kaldırılmış ve böylece daha önce toplam onüç olan teslim şekillerinin sayısı onbire indirilmiştir. Incoterms 2010’a göre; DAF, DES ve DDU teslim şekilleri yerine DAP terimi (Delivered at Place-Yerinde Teslim) ve DEQ teslim şekli yerine de DAT terimi (Delivered at Terminal-Terminalde Teslim) kullanılacaktır.

3. DAT (Delivered at Terminal – Terminalde Teslim): DEQ teriminin yerini alan bu teslim şekli, seçilen nakliye türüne bakılmaksızın, birden fazla taşıma türünden yararlanıldığı durumlarda kullanılabilecektir. “Terminalde Teslim” nakil vasıtasından boşaltılan eşya, alıcının belirlediği bir terminale, limana veya varış yerine getirildiğinde, satıcının eşyayı teslim etmesi anlamına gelir. DAT teslim şekli, satıcının eşyanın ihracatına ilişkin gümrük işlemlerini uygun olan yerde bitirmesini gerektirir, ancak satıcıya bu eşyanın ithalatı için gümrük vergilerini ödeme veya diğer ithalat işlemlerini takip etme yükümlülüğü getirmez.

4. DAP (Delivered at Place – Yerinde Teslim): DAF, DES ve DDU terimleri yerine getirilen bu teslim şeklinde satıcı, mallar belirlenen yere getirilinceye kadarki bütün maliyetlere (gümrük işlemleriyle ilgili olanlar hariç) ve risklere katlanacaktır. ICC, DAP teslim şeklinin rahatlıkla DES’in yerine kullanılabileceğini ve temelde aynı olan terimleri (DAF, DES, DDU) yürürlükten kaldırarak, söz konusu kuralların daha fazla “kullanıcı dostu hale geleceğini düşünmüştür.

5. Risk transferi açısından FOB, CFR ve CIF teslim şekilleri modernize edilmiştir. Incoterms 2000’de yer alan bu klozlarda, malların geminin küpeştesini geçmemiş olması kaydıyla, mallardaki tüm zarar ve ziyanı satıcının yükümlülüğünde iken Incoterms 2010 ile risk transferi ancak malların gemide doğru bir biçimde yüklenmesinden sonra gerçekleşecektir.

6. Incoterms 2010 klozlarında, Sigorta konusu da yeniden yorumlanmıştır. CIF ve CIP teslim şekilleri satıcının malları sigortalamasınıöngörmektedir. Malların nakliyesi esnasında alıcının karşılaşacağı zarar ve ziyana karşılık satıcının sigorta sözleşmesi yaptırması gerekmektedir. CIF ve CIP klozlarında alıcı, satıcının minimum kapsamlı bir sigorta yapmakla yükümlü olduğunun bilincinde olmalıdır. Bunun nedeni ise, belirli, özellikle dökme mallar için minimum kapsamın mümkün olabilmesidir. Müşteri daha geniş kapsamlıbir ya da kendi ekstra sigorta düzenlemelerini yerine getirmelidir.

7. Incoterms 2010 hem iç hem de dış ticareti kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

8. Incoterms 2010, alıcı ve satıcının temin etmekle yükümlü olduğu belgelerin tarafların anlaşması sonucunda elektronik kayıt olarak sağlanması yönünde yeni bir düzenleme getirmiştir. Böylelikle zaman kaybı daha da aza indirgenebilecektir.

9. Yapılan bu değişikliklerle teslim şekilleri INCOTERMS 2010’da şu şekilde belirlenmiş bulunmaktadır: Okumak için tıklayınız…

etiketlerETİKETLER