arama

INCOTERMS 2010 Teslim Şekilleri

incoterms 2010
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Oyla
    Loading...

Incoterms 2010 dış ticarette teslim şekilleri, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), sürekli değişen küresel ticaretin ihtiyaçları doğrultusunda Incoterms 2000 kurallarını gözden geçirerek revize etmiş ve Eylül 2010’da kabul edilen “INCOTERMS 2010” 01.01.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

INCOTERMS 2010 TESLİM KLOZU TÜRLERİ

1. Herhangi bir taşıma biçimine ilişkin kurallar

EXW – Ex Works (Fabrikada teslim)

FCA – Free Carrier (Taşıyıcıya masrafsız)

CPT – Carriage Paid To (Taşıma ödenmişolarak)

CIP – Carriage And Insurance Paid To (Taşıma ve sigorta ödenmiş olarak)

DAT – Delivered At Terminal (Terminalde teslim)

DAP – Delivered At Place (Yerinde teslim)

DDP – Delivered Duty Paid (Gümrük vergisi ödenmiş olarak)

2. Deniz ve iç karasuları taşımacılığına ilişkin kurallar

FAS – Free Alongside Ship (Gemi doğrultusunda masrafsız)

FOB – Free on Board (Gemide masrafsız)

CFR – Cost and Freight (Mal bedeli ve navlun)

CIF – Cost, Insurance and Freight (Mal bedeli, sigorta ve navlun)

INCOTERMS 2010 Herhangi bir taşıma biçimine ilişkin kurallar

EXW – Ex Works

“Ex Works”, satıcının malları satıcının tesisine veya başka bir yere (iş yeri, fabrika, depo, vb.) Emrinde bırakması durumunda satıcının teslim ettiği anlamına gelir. Satıcının malları herhangi bir toplama aracına yüklemesine gerek yoktur ve böyle bir izin verildiği durumlarda ihracat için malları temizlemesi de gerekmez.

FCA – Free Carrier

“Free Carrier”, satıcının malları satıcının tesisinde veya başka bir yerde satıcı tarafından aday gösterilen başka bir kişiye taşıması anlamına gelir. Taraflara, riskin bu noktada alıcıya aktarılmasından, belirtilen teslimat yerindeki noktayı mümkün olduğu kadar net bir şekilde belirtmeleri önerilir.

CPT – Carriage Paid to

“Carriage Paid to”, satıcının malları taşıyıcıya veya satıcı tarafından kararlaştırılan başka bir kişiye (bu tür taraflar arasında taraflar arasında kararlaştırılmışsa) tayin edildiği anlamına gelir ve satıcının gerekli taşıma masraflarını karşılaması ve ödemesi gerektiği anlamına gelir. Malları belirtilen varış yerine getirmek.

CIP – Carriage and Insurance Paid to

“Carriage and Insurance Paid to”, satıcının malları taşıyıcıya veya satıcı tarafından kararlaştırılan bir yere tayin edilen başka bir kişiye teslim etmesi (eğer böyle bir yer taraflar arasında kararlaştırılmışsa) ve satıcının masraflarını karşılaması ve ödemesi gerektiği anlamına gelir. malları belirtilen varış yerine getirmek için gerekli taşıma. Satıcı ayrıca, alıcının taşıma sırasında malların kaybolması veya zarar görmesi riskine karşı sigorta teminatı sözleşmesi de yapar. Alıcı, CIP kapsamında satıcının sadece asgari teminatla sigorta alması gerektiğini not etmelidir. Alıcının daha fazla sigorta korumasına sahip olması isteniyorsa, ya satıcı ile açıkça aynı fikirde olması ya da kendi ekstra sigorta düzenlemelerini yapması gerekir.

DAT – Delivered at Terminal

“Delivered at Terminal”, satıcının, bir kez gelen ulaşım aracından boşaldığında malların, belirtilen limanda veya varış yerindeki adlandırılmış bir terminalde elden çıkarılması durumunda teslim ettiği anlamına gelir. “Terminal”, rıhtım, antrepo, konteyner sahası veya karayolu, demiryolu veya hava kargo terminali gibi kapalı veya olmasın bir yer içerir. Satıcı, malları getirme ve boşaltma işleminde belirtilen limanda veya varış yerindeki terminalde bulunan tüm riskleri üstlenir.

DAP – Delivered at Place

“Delivered at Place”, malın, belirtilen varış yerinde boşaltma için hazır olan nakliye aracı üzerinde malların alıcının emrinde olması durumunda satıcının teslim ettiği anlamına gelir. Satıcı, malları belirtilen yere getirme konusunda tüm riskleri taşır.

DDP – Delivered Duty Paid

“Delivered Duty Paid”, satıcının, malları alıcının emrinde olduğu zaman teslim ettiği anlamına gelir, belirtilen varış yerinde boşaltma için hazır gelen nakliye araçları üzerinde ithalat için temizlenir. Satıcı, malları varış yerine getirmeye ilişkin tüm masrafları ve riskleri üstlenir ve malları yalnızca ihracat için değil aynı zamanda ithalat için de temizlemek, hem ihracat hem de ithalat için herhangi bir görevi ödemek ve tüm gümrük işlemlerini yapmakla yükümlüdür. formaliteleri.

INCOTERMS 2010 Deniz ve iç karasuları taşımacılığına ilişkin kurallar

FAS – Free Alongside Ship

“Free Alongside Ship”, satıcının, malın geminin yanına yerleştirildiği zaman (örneğin, rıhtımda veya bir mavnada), alıcı tarafından belirtilen gönderi limanında gösterilen şekilde teslim ettiği anlamına gelir. Malların kaybedilmesi veya hasar görmesi riski, mallar geminin yanındayken geçer ve alıcı tüm masrafları o andan itibaren üstlenir.

FOB – Free On Board

“Free On Board”, satıcının malları, belirtilen sevkiyat limanında alıcı tarafından aday gösterilen gemiye teslim etmesi veya halihazırda teslim edilmiş olan malları tedarik etmesi anlamına gelir. Malların gemiye girmesiyle malların kaybolması veya zarar görmesi riski geçer ve o andan itibaren alıcı tüm masrafları üstlenir.

CFR – Cost and Freight

“Cost and Freight”, satıcının malları gemide teslim etmesi veya halihazırda teslim edilen malları tedarik etmesi anlamına gelir. Mallar gemide bulunduğunda malların kaybolması veya hasar görmesi riski geçer. satıcı, malları belirtilen varış limanına getirmek için gerekli olan masrafları ve navlunları ödemek zorundadır.

CIF – Cost, Insurance and Freight

“Cost, Insurance and Freight”, satıcının malları gemide teslim etmesi veya halihazırda teslim edilen malları tedarik etmesi anlamına gelir. Mallar gemide bulunduğunda malların kaybolması veya hasar görmesi riski geçer. Satıcı, malları belirtilen varış limanına getirmek için gerekli olan masraf ve navlun için sözleşme yapmalı ve ödemelidir. Satıcı ayrıca, alıcının taşıma sırasında malların kaybolması veya zarar görmesi riskine karşı sigorta teminatı sözleşmesi de yapar. Alıcı, CIF uyarınca satıcının sadece asgari teminatla sigorta alması gerektiğine dikkat etmelidir. Alıcının daha fazla sigorta korumasına sahip olması isteniyorsa, ya satıcı ile açıkça aynı fikirde olması ya da kendi ekstra sigorta düzenlemelerini yapması gerekir.

incoterms-2010-tablo

incoterms 2010 Şeması

etiketlerETİKETLER