arama

Neden İhracat Yapmalıyız

 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • Oyla
  Loading...

Satış ve karları artırmak: Eğer firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancı pazarlara girmesi muhtemelen karlılığını artıracaktır.

Dünya pazarlarından pay almak: Dış pazarlara açılan firma, rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenecektir.

İç pazara olan bağımlılığı azaltmak: Firma dış pazarlara açılarak, pazarlama gücünü artıracak ve iç pazardaki müşterilere olan bağımlılığını azaltacaktır.

Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak: Firma dünya pazarlarına açılarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulacaktır.

Atıl kapasiteyi kullanmak: İhracat yaparak, kapasite kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresi artırılabilir. Böylece ortalama birim maliyetler de azalmış ve ölçek ekonomisine ulaşılmış olunur.

Rekabet gücünü artırmak: İhracat, bir firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır. Firma yeni teknolojilere, metodlara ve yöntemlere uyarak yarar sağlarken, ülke de ticaret dengesinin iyileşmesinden fayda sağlayacaktır.

İstihdam yaratmak: Mal ve hizmet ihracatı, yeni iş olanakları yaratacak, işsizliği azaltacaktır.

Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak: İthalatın ihracattan yüksek olması durumlarında oluşan dış ticaret açığının azalmasına katkıda bulunacaktır.

İhracatla ilgili uzmanlara ulaşabilmek: Pek çok firmanın ihracat yapmama kararı, bilinmeyenin yarattığı korkuya dayanmaktadır. Ülkedeki ticareti geliştirme kuruluşları (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri,Ticaret Odaları vb.), dış pazarlara henüz girmemiş olan şirketlere yardım etmek için kurulmuştur. Bu kuruluşlar, ihracat sürecinin her aşamasında firmalara yardımcı olmaktadır.

Pazar araştırma maliyetini azaltmak : İç pazarda denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış pazara girilmesi, pazar araştırması maliyetini azaltır.

Teknolojik gelişmelere adapte olabilmek : Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet, ihracatçıları, ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik eder, böylece teknolojik know-how düzeyinde gelişme sağlanır.

 

Ne yapmalıyız ?

Yapılması gereken pek çok iş var.

 • İhracata adanmış bir yönetim ve insan gücü oluşturunuz.
 • İhracatla ilgili faaliyetlerinizi daima planlayınız.
 • Hata yapmaktan çekinmeyiniz, hatalardan ders çıkararak onları birer fırsata dönüştürünüz.

Firmanızın iç pazarda yaptığı maliyet-fiyat-kalite yönetimi, satın alma, fuara katılım, satış mektupları gönderme, müşteri ziyaretleri gerçekleştirmeyle ilgili birikim ve tecrübesini ihracatta da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken, ihracat pazarları hakkında biraz daha bilgilenmek ve cesaretle uygulamaya başlamaktır.

Özetle;

Küresel düşünmek, tüm dünyayı bir pazar olarak görmektir. Pek çok ülkeye satış yapabileceğinizi düşünmek yeni bir vizyona sahip olmak demektir. Dünyadaki pek çok işadamı gibi, siz de küresel düşünün ve vizyonunuzu ihracatla geliştirin.

İhracatla firmanızı geliştirin, büyütün, dünya firması olun. Hem kendi iç pazarınızı korumak, hem de diğer ülke pazarlarına açılmak rekabetçiliğin ön koşuludur. İhracat ile; İşinizi büyütmenin en iyi yoludur.

 • Firmanıza düzenli para akışı, yeterli işletme sermayesi sağlar.
 • Dünya nüfusunu düşünürseniz çok sayıda müşteriye ulaşırsınız.
 • Satışlarınız artar.
 • Karlılığınız artar.
 • Makro ekonomik krizlere karşı daha dayanıklı olursunuz.
 • İş süreçlerinizi kolaylaştırır.
 • Üretim kapasitenizi tam kullanarak birim maliyetlerinizi düşürürürsünüz.
 • Rakiplerinizin küçülttüğü iç pazara bağımlı olmazsınız. Tüm pazarlarda rekabet edebilirliğiniz artar.
 • Devalüasyona karşı korunursunuz.
 • Uluslararası iş dünyasının bir parçası olursunuz.
 • Diğer kültürlerle ilişkiniz size kişisel tatmin, firmanıza daha da gelişme motivasyonu sağlar.
 • Daha çok kişiye iş sağlarsınız.
 • Mevsimsel satışlardaki dalgalanmaları dengelersiniz.
 • Pazarlarınızı çeşitlendirerek riski dağıtırsınız.
 • Teknolojinizi ve inovasyon / yenilikçilik kapasitenizi sürekli artırma imkanına sahip olursunuz.
 • Ürünlerinizin yaşam süresi uzar.
 • Markanızı diğer ülkelerde tanıtırsınız.
etiketlerETİKETLER