arama

Serbest Bölgeler

 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • Oyla
  Loading...

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak tanımlanabilir. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler lojistik merkezler olarak ülkemizde de önemlerini artırmaktadırlar.

Ülkemizde temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla 1987 yılından bu yana Akdeniz kıyısında, Mersin, Antalya ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri, Ege Bölgesinde Ege (İzmir), Denizli ve İzmir Menemen Deri Serbest Bölgeleri, Marmara Bölgesinde, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Deri ve Endüstri, İstanbul Trakya, Avrupa, Kocaeli, Tübitak-Mam Teknoloji ve Bursa Serbest Bölgeleri, Karadeniz kıyısında, Trabzon, Rize ve Samsun Serbest Bölgeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mardin ve Gaziantep Serbest Bölgeleri,  İç Anadolu Bölgesinde, Kayseri Serbest Bölgesi faaliyete geçmiştir.

Ülkemiz Serbest Bölgelerinin Kuruluş Amacı

 •  İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek,
 •  Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak,
 •  İşletmeleri ihracata yönlendirmek,
 •  Uluslararası ticareti geliştirmek.

Serbest Bölgelerin İşlevi

Serbest bölgeler;

 •  Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan sağlayacak uygun zemin yaratılması,
 •  Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların

kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi,

 •  Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı,
 •  Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı,
 •  Yeni istihdam olanaklarının yaratılması,
 •  Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak olması işlevlerini görmektedir.

 ÜLKEMİZ SERBEST BÖLGELERİ KURULUŞ TARİHLERİ

 1 – MERSİN SERBEST BÖLGESİ 1985

2 – ANTALYA SERBEST BÖLGESİ 1985

3 – EGE SERBEST BÖLGESİ 1987

4 – İST. AHL. SERBEST BÖLGESİ 1990

5 – TRABZON SERBEST BÖLGESİ 1990

6 – İST. TRAKYA SERBEST BÖLGESİ 1990

7 – ADANA YUMURTALIK SERBEST BÖLGESİ 1992

8 –  İST. DERİ VE END. SERBEST BÖLGESİ 1992

9 – MARDİN SERBEST BÖLGESİ 1994

10 – SAMSUN SERBEST BÖLGESİ 1995

11 – AVRUPA SERBEST BÖLGESİ 1996

12 – RİZE SERBEST BÖLGESİ 1997

13 – KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ 1997

14 – İZMİR MENEMEN SERBEST BÖLGESİ 1997

15 – GAZİANTEP SERBEST BÖLGESİ 1998

16 – TÜBİTAK-MAM SERBEST BÖLGESİ 1999

17 – DENİZLİ SERBEST BÖLGESİ 2000

18 – BURSA SERBEST BÖLGESİ 2000

19 – KOCAELİ SERBEST BÖLGESİ 2000

etiketlerETİKETLER
benzer içeriklerBENZER İÇERİKLER